Normal Ölümler İçin Cenaze İşlemleri ?

  • Hastane ve diğer sağlık işletmelerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının tasdik ettirilmesi  yasal zorunluluktur. Bu tasdikin işletmenin Müdür ve Baş Tabibi’ne usulüne uygun bir şekilde yaptırılması gerekmektedir.
  • Resmi Tabipler ya da, Hastane ve diğer sağlık işletmeleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin de verdiği, defin ruhsatları tasdik ettirilmeden hiçbir cenaze defin edilemez nakledilmez, mezarlıklara kabul edilmez bu yasa gereğidir.
  • Resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdını (defin ruhsatını) alan cenaze sahibi / yakını vatandaşlarımız kendilerine yakın olan Cenaze İşleri Şefliğine birine şahsen başvurmalıdırlar.