Vefat Eden Kişinin Defini Sonrası Neler Yapılması Gerekir ?

 • Cenaze, parselasyonlu veya müdürlükten onaylı şekilde defnedilmiş ise hangi işlemler yapılmalıdır;

  Cenaze yakınları, vefat eden kişinin cenazesi sırasında, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’nda, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek belirlenmiş ve Valilik Makamının onayından geçmiş  olan ücret tarifesindeki bedel kadar ücreti makbuz karşılığı nakit ve peşin ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak, vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde bulunan ve buradaki sırayla; eşi, çocukları, annesi – babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar.

  • Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra ne yapılması gerekir; 

   Vefat eden kişinin Cenaze yakını vatandaşlar mezar yeri kullanma belgesinin orjinali ile Bölge Müdür Yardımcılıklarına müracaat ederler. Bu mezar inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı almak için gerekmektedir. Bölge Müdür Yardımcılıkları mezar yeri kullanma belgesini mezar yeri yaptırma ruhsatı vermek için bir ay süreyle el koyar. Vatandaşların 1 ay içerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırmaları gerekmektedir. İnşaatın bitiminde mezarlıktaki görevlilere ruhsatın imzalattırılıp, defter kaydı yaptırılır ve son olarak inşaat ruhsatı ile tekrar Bölge Müdür Yardımcılığı’na müracaat edilir. İnşaatın tamamlandığı bilgisi  Mezar Yeri Kullanma Belgesine işlettirildikten sonra belge geri alınarak işlem tamamlanmış olur.

  • Cenaze, Sıra mezarlıkta(Parselasyonsuz) defin edilmiş ise;

   Cenaze yakınları, cenazenin defin tarihinden 15 gün sonra, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’na bizzat müracaat ederek, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindeki bedeli, nakit ve peşin olarak makbuz karşılığı ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde kayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları, annesi – babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar. Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Bölge Müdür Yardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar. Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanma belgesini bir ay süreli alıkoyarak, mezar yeri yaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile Bölge Müdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar Yeri Kullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını da işleterek, belgeyi geri alırlar. Sıra mezarlıklarda mezar yeri kullanma belgesi almayan veya mezar yeri kullanma belgesi alınmış dahi olsa 5 (Beş) yıl içerisinde mezar yerini yaptırmayan vatandaşların, mezar yerine Müdürlüğümüz cenaze defni yapar ve ilgilisine bu yere karşı mezar yeri tahsis etmez.(Yönetmeliğimizin 5. maddesinin “ l “ bendi gereği)

 • Mezar Yerinin   İnşaatının Yapılması;

  Mezar yeri kullanma belgesi ile mezar yerinin kullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız 5 (Beş)yıl içerisinde Müdürlüğümüz Bölge Müdür Yardımcılıklarından yukarıda bahsedildiği şekilde, mezar yeri yaptırma ruhsatı alarak, mezar yerlerini ya kendileri bizzat yapar veya Müdürlüğümüzden her yıl çalışma ruhsatı almış, mezarlıklarda mezar inşaatı yapan ruhsatlı ustalara mezarlarını yaptırırlar. Vatandaşlar, kendileri de mezarlarını yapabilir veya ruhsatlı taşçılar dışında bir inşaat ustasına da yaptırabilirler. Bu aşamada kullanma belgesi sahibi, ruhsat bedelinin iki katını ödemek durumundadır.Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri Kullanma Belgesindeki mezar ölçüleri dışında mezar yeri çevirenlerin mezar yerleri yıktırılır veya cezalı satış yapılır.Boş mezar yerleri, ölçüleri içerisinde kalmak şartı ile, ücret tarifesindeki kat farkı ücreti alınmak suretiyle katlı yapılabilir. Vatandaşlarımızın mezar inşaat ruhsatı alırken bu durumu beyan etmeleri gerekir. Mezar Yeri İnşaat ruhsatı almış vatandaşlarımızın 1 ay içerisinde mezar inşaatlarını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yeni ruhsat almaları gerekir.